Ivm de AGP per 25 mei 2018 verplicht :

Privacy bij Site van ingrid-dogsadventure ;

Wij waarderen het vertrouwen dat u als klant in ons stelt. Wij respecteren dan ook uw privacy als gebruiker van onze website & het vertrouwen tijdens de behandeling van de hond. We gaan vertrouwelijk om met de persoonlijke gegevens die u ons geeft en handelen daarbij volgens de wettelijke regels en voorschriften.

Als u een vraag / afspraak of bestelling doet via "www.ingrid-dogsadventure.nl" vragen wij uw naam, e-mailadres, het bezorgadres enz. Wij gebruiken deze gegevens alleen om uw bestelling zo goed en snel mogelijk te verwerken.
Tevens bij het anamnese-formulier inzake de voorbereiding tot de honden massage gebruiken wij deze gegevens om zo volledig & correct mogelijk een juist behandelingsplan op te stellen

Uw gegevens worden niet aan derden ter beschikking gesteld (uitgezonderd op grond van een wettelijk voorschrift)
De wettelijke voorschriften met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens zoals vastgelegd in de Wet persoonsregistraties worden door Hondenvereniging Country dogs trainingen, begeleiding, workshops & evenementen & HondenMassage nageleefd.

Op al onze foto's is een copy recht van toepassing ( het is niet toegestaan om deze in welke vorm dan ook te kopiëren voor welke doel dan ook ) zonder onze schriftelijke toestemming !
On all our photos is a copy right by application (it is not allowed to copy this without our written permission!)